Algemene voorwaarden

• In een uitgebreid intakegesprek stel ik u vragen over onder meer uw gezondheid en uw persoonlijke situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor het zo volledig mogelijk en naar waarheid verstrekken van alle informatie die voor het het behandelplan van belang kan zijn. Bij pijnklachten dient eerst een arts geraadpleegd te worden. Ik zal u altijd adviseren om een arts te raadplegen als ik dat raadzaam vind.

 

De behandelovereenkomst en het intakeformulier leest u goed door en vult u naar waarheid in. U stuurt, voorafgaand aan de eerste afspraak, deze formulieren terug. Indien u, vanuit extra privacy-overwegingen de formulieren met wachtwoord wilt afschermen, dan dient u dit zelf kenbaar te maken.

 

• U blijft zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie. Net zoals u zelf verantwoordelijk blijft voor wat u met de opgedane kennis en ervaringen doet.

 

• Mocht u ontevreden zijn dan hoor ik dit graag. Mocht u, ondanks ons gezamenlijke overleg ontevreden blijven, dan kunt u contact opnemen met de NBVH en beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg). MV-inbeeld is ook, in navolging van deze wet, aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG. Ik ben ingeschreven in het Hbo-Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg. En ik ben onderhevig aan het tuchtrecht verzorgd door de TCZ (Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg).

 

• Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie telefonisch worden geannuleerd. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de sessie voor 50 % in rekening gebracht. In het geval dat u onverwachts ziek wordt en fysiek niet aanwezig kunt zijn, is er de gelegenheid om tot twee uur voor de sessie in overleg met mij de sessie te annuleren ofwel het consult online via Teams te vervolgen. Als ik verhinderd ben, wordt u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. Ik zal dan op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak plannen.

 

• De kosten voor de behandeling dienen na afloop van het consult te worden voldaan per tikkie of contante betaling. Indien niet direct na afloop van het consult de betaling plaats kan vinden, betaald u het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien u vergeet te betalen ontvangt u een betalingsherinnering. Voldoet u niet binnen 14 dagen na de datum van een betalingsherinnering, dan ben ik gerechtigd om incasso maatregelingen te treffen. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is het niet mogelijk een nieuwe afspraak te maken. De factuur wordt per mail verstuurd. Indien u, vanuit extra privacy-overwegingen, de factuur wil ontvangen met wachtwoord om het bestand te kunnen inzien, dan dient u dit zelf kenbaar te maken.

 

• Ter aanvulling voor personen die via een van de volgende websites bij mij(n site) zijn gekomen: therapiepsycholoog.com, emdrtherapie.net, angstfobietherapie.com, hypnotherapeuten.org, ik heb een samenwerking met het bedrijf Evenio (die de bovenstaande websites beheert). Om te zorgen voor de juiste beveiliging en vertrouwelijkheid is er een verwerkersovereenkomst afgesloten met Evenio. Voor wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens ben ik de verwerker en is Erwin Coenen van Evenio een subverwerker (termen uit de AVG wetgeving). Voor de personen die via de bovenstaande websites in contact zijn gekomen met mij, betaal ik een premie aan Evenio voor de geleverde bemiddeling. Erwin Coenen verzorgd een mailcheck om te controleren of ik alle berichten ontvangen heb en of ik door heb gegeven of iemand wel of niet is gekomen voor een afspraak, zodat duidelijk is hoeveel premie er gefactureerd kan worden door Evenio aan de mij. Inhoudelijke zaken, privézaken en de geboortedatum en dergelijke, dus de dossiers, worden natuurlijk niet gedeeld met Evenio (zie privacyverklaring).

 

therapiepsycholoog.com emdrtherapie.net angstfobietherapie.com hypnotherapeuten.org